Alberto Turón Lanuza

Teléfono: 976 761 000 (4675)
Fax: 976 761 000 (4675)
E-mail: turon@unizar.es
Categoría: Profesor Asociado
Grupo: GRUPO DECISIÓN MULTICRITERIO DE ZARAGOZA
Área: Economía Aplicada
Departamento: Métodos Estadísticos
Líneas de investigación